logo

Welkom op Harderwijk.stemtzo.nl

Harderwijk.stemtzo is een onafhankelijk initiatief om meer inzicht te geven in de besluiten van de gemeenteraad. Op deze website vindt u een overzicht van het stemgedrag van gemeenteraad van Harderwijk.

Per raadsvergadering kunt u teruglezen welk lid voor of tegen welk voorstel heeft gestemd.

Debat kadernota en themarekening vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019 werd een debat gevoerd over de kadernota. In dit debat kijkt de gemeenteraad vooruit naar de komende 4 jaar en geeft hierbij de kaders aan waarbinnen het college de themabegroting voor de komende 4 jaar moet gaan opstellen. Deze begroting wordt in het najaar in de raad besproken.

Daarnaast heeft de gemeenteraad besluiten genomen over onder andere de themarekening 2018 en bestemmingsplan Hierden Bosch.

Debat themarekening

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2019 is het debat gevoerd over de themarekening 2019 waarin de gemeenteraad heeft terug geblikt op het voorgaande jaar.

Daarnaast zijn er ook een aantal besluiten genomen waaronder de benoeming van Bert van Bijsteren als nieuwe wethouder en de herziening van de grondexploitaties.

Raadsvergadering van 16-05-2019

De stemmingen van de raadsvergadering van 16 mei 2019 zijn geplaatst.

De motie Eindbalans visie op een andere binnenstad van 4 april werd opnieuw in stemming gebracht omdat de stemmingen staakten de vorige keer. Deze keer staakten ze opnieuw en dat betekent dat de motie verworpen werd.

De gemeenteraad van Harderwijk stemde verder over onder anderen openbare toiletten in de binnenstad, het rijksvaccinatieprogramma en schuldhulpverlening.

Ook werd er door diverse fracties een aantal moties buiten de vergaderorde ingediend. Deze gingen over onder anderen aanpak arbeidsmigrantenhuisvesting en vrijstelling sollicitatieplicht voor ouderen

 

Raadsvergadering van 04-04-2019

De besluiten van de raadsvergadering van 4 april 2019 zijn geplaatst. Met onder anderen het bestemmingsplan Beetsstraat, het stedenbouwkundige plan Waterfront fase 3 en de aanpak vuurwerkoverlast

 

Raadsvergadering van 14 maart 2019

De besluiten van de raadsvergadering van 14 maart 2019 zijn geplaatst. In deze vergadering zijn onder andere besluiten genomen over de invulling van de Havendam en een motie om te komen tot een verbod tot het oplaten van feest- en wensballonnen in de gemeente Harderwijk.

Alle nieuwsberichten