logo

Welkom op Harderwijk.stemtzo.nl

Harderwijk.stemtzo is een onafhankelijk initiatief om meer inzicht te geven in de besluiten van de gemeenteraad. Op deze website vindt u een overzicht van het stemgedrag van gemeenteraad van Harderwijk.

Per raadsvergadering kunt u teruglezen welk lid voor of tegen welk voorstel heeft gestemd.

Raadsvergadering van 14 maart 2019

De besluiten van de raadsvergadering van 14 maart 2019 zijn geplaatst. In deze vergadering zijn onder andere besluiten genomen over de invulling van de Havendam en een motie om te komen tot een verbod tot het oplaten van feest- en wensballonnen in de gemeente Harderwijk.

Stemgedrag van de gemeenteraad van Harderwijk

Het stemgedrag van de gemeenteraad van Harderwijk tijdens de raadsvergadering van 24 januari 2019 staat weer online. Tijdens deze vergadering zijn besluiten genomen over bijvoorbeeld de Beleidsnota 'Meedoen moet kunnen' en het bestemmingsplan voor de Marnixstraat zijn nu na te lezen.

Herbenoeming burgemeester en regenboogpad

Twee onderwerpen die ogenschijnlijk niet met elkaar te maken hebben maar in de raadsvergadering van 4 oktober 2018 zijn een aantal besluiten genomen waaronder het besluit om burgemeester van Schaik voor te dragen voor een 2e termijn als burgemeester van Harderwijk en de motie om te komen tot een regenboogzebrapad.

 

Laatste raadsvergadering voor het zomerreces

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces van 2018 werd de themarekening 2017 vastgesteld. Naast nog een aantal besluiten ook een aantal moties vreemd aan de orde zoals de motie voor meer openbare toiletten in Harderwijk en een motie voor de dag van de duurzaamheid.

Coalitieakkoord in debat

Op donderdag 25 mei 2018 is het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar door de gemeenteraad van Harderwijk besproken. Daarnaast werden 4 wethouders benoemd en zijn er ook een aantal besluiten genomen waaronder de woonvisie.

Alle nieuwsberichten