Besluiten 07-07-2016

AgendapuntBesluitnummerTitel
7Kadernota 2017 - 2020Aangenomen
7Amendement GeluidschermVerworpen
7Amendement Stad als PodiumVerworpen
7Amendement JongerenplatformVerworpen
7Amendement Open club gedachteAangenomen
7Motie startersoplossingVerworpen
7Motie Harderwijks innovatiefondsVerworpen
7Motie Fonds ontwikkeling binnenstadVerworpen
7Motie Kwijtschelding bouwleges (motie is ingetrokken)
7Motie eenmalige uitkering (motie is ingetrokken)
7Motie fonds vakantieparkenVerworpen
7Motie budget cultuurVerworpen
7Motie onderzoek verlaging OZBVerworpen
7Motie Preventie bewegen en zorg (motie is ingetrokken)
7Motie Korting afvalstorting (motie is ingetrokken)
7Motie Samenleving en routeAangenomen
7Motie GroenonderhoudVerworpen
8Midterm review collegeprogramma 'Vernieuwing door verandering'Aangenomen
9Zienswijze jaarrekening 2015 en meerjarenbegroting 2017 - 2020 SDVAangenomen
10ODNV Jaarstukken 2015, Programmabegroting 2017-meerjarenbegroting 2018-2020Aangenomen
11Onderhoud gemeentelijke gebouwenAangenomen
12Herijking buitensporttarievenAangenomen
12Amendement 1% kortingVerworpen
13Ontwikkelstrategie Groot SypelAangenomen
14Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Drielanden-West 1e fase 2015Aangenomen
15Vangnetregeling Participatiewet 2015; evaluatie en verantwoording re-integratieAangenomen
16Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost GelderlandAangenomen
175e wijziging GR GGD NOG en heroriƫntatie op positie JGZAangenomen
18Wijziging Gemeenschappelijke regeling VNOG (consultatie) Aangenomen
19Subsidie bouwkundige aanpassing brandcompartimentering Estrado Crescendo Parkweg 3Aangenomen
20Duurzame renovatie Huis van de stadAangenomen
21Verkoop bouwkavels Fokko KortlanglaanAangenomen
22Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Harderwijk 2016Aangenomen
23Subsidieverordening isolatiemaatregelen 2016-2017Aangenomen
24Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2016 - 2019Aangenomen
25Realisatie archiefbewaarplaatsAangenomen
26Definitief Ontwerp Boulevardgebied WaterfrontAangenomen
26Motie motoren boulevardVerworpen
26Motie uriliftAangenomen
26Motie Parkeerplaatsen motoren in boulevardgebiedAangenomen
27aanvullend krediet bodemsanering WaterfrontAangenomen
28Visie op een andere binnenstadAangenomen
28Amendemen koopzondag in actieplanVerworpen
28Motie Aantrekken landelijke winkelketensVerworpen
28Motie Flexibele invulling binnenstadVerworpen
28Motie gratis wifi (motie is ingetrokken)
28Motie proef koopzondagVerworpen
29Ontwikkeling gebied BoekhorstlaanAangenomen
29Motie JOGG op menuVerworpen
29Motie Omgevingsvergunning (motie is ingetrokken)
29Motie ZwerfafvalAangenomen
29Motie VerkeersveiligheidVerworpen
30Locatiestudie CrematoriumAangenomen
30Amendement lokatie CentuurbaanAangenomen