Besluiten 22-06-2017

AgendapuntBesluitnummerTitel
7Initiatiefvoorstel Referendum (Stadspartij Harderwijk Anders)Verworpen
8HavenhoofdAangenomen
8Amendement locatie havenhoofdAangenomen
9KadernotaAangenomen
9Amendement schrappen HavenhoofdVerworpen
9Amendement € 150.000,00 HavenhoofdAangenomen
9Amendement bruidsschat voor nieuwe raadAangenomen
9Amendement Oude Synagoge (amendement is ingetrokken)
9Motie Hanzedagen 2031Aangenomen
9Motie HittestressAangenomen
9Motie ArcheologiefondsVerworpen
9Motie Startersoplossing woningmarktAangenomen
9Motie WerkervaringsplekkenVerworpen
9Motie Verruiming revolverend fondsAangenomen
9Motie BurgerparticipatieAangenomen
9Motie CultuurplatformVerworpen
9Motie Collectieve lastendrukAangenomen
9Motie Oplaadpunten elektrische auto’sAangenomen
9Motie Reserves sociaal domeinAangenomen
9Motie Digitale dienstverleningAangenomen
9Motie JeugdhulpAangenomen
9Motie met Domotica langer vertrouwd zelfstandig wonenAangenomen
9Motie EHBO kit StrandeilandAangenomen
9Motie GroenonderhoudAangenomen
9Motie KeukentafelgesprekkenAangenomen
9Motie KinderarmoedeAangenomen
9Motie Joods cultureel erfgoedAangenomen
9Motie Notitie gratis parkeerbeleidVerworpen
9Motie Uitbreiden niet-betaald parkerenAangenomen
9Motie Waterkunstgrasveld De MezenAangenomen
9Motie Onroerendezaakbelasting (OZB)Aangenomen
10GGD NOG jaarstukken 2016 en concept begroting 2018Aangenomen
11Jaarstukken 2016, Programmabegroting 2018-meerjarenbegroting 2019-2021 ODNVAangenomen
12Vaststelling Tweelingstad - Partiële herziening regels Bedrijvenpark SypelAangenomen
13Nota weerstandsvermogen en risicomanagement en nota reserves en voorzieningenAangenomen
14Themarekening 2016Aangenomen
15Herziening grondexploitaties 1 januari 2017Aangenomen
16Preventie- en handhavingsplan 2017-2021Aangenomen
17Stimuleringsregeling transformatie vitale vakantieparken 2016Aangenomen
18Jaarstukken Sociale Dienst VeluwerandAangenomen
19Meerinzicht jaarstukken 2016, 1e wijziging begroting 2017 en programmabegroting 2018-2021Aangenomen
20Begrotingswijziging uitbreiding schoolgebouw Biezenplein 4Aangenomen
21Kredietaanvraag verhuizing bewoner naar ZandlaanAangenomen
22CoffeeshopbeleidAangenomen
22Amendement OpeningstijdenVerworpen
22Amendement MaximumstelselVerworpen
22Amendement Afzien StichtingsmodelVerworpen
22Motie Regionale solidariteitAangenomen
Opknappen rotonde Burgemeester Van BoeijenpleinAangenomen