Motie

Ambulante handel WC Drielanden

Raadsvergadering
Agendapunt
17
Tekst
Ingediend door
CDA
Woordvoerder
Wilco Mazier
Uitslag
Motie is ingetrokken