Motie

Motie Kwijtschelding bouwleges

Raadsvergadering
Agendapunt
7
Tekst
Ingediend door
D66
Woordvoerder
Martijn Pijnenburg
Uitslag
Motie is ingetrokken