Motie

Motie eenmalige uitkering

Raadsvergadering
Agendapunt
7
Tekst
Ingediend door
GBHH
Woordvoerder
Joop van der Veere
Uitslag
Motie is ingetrokken