Motie

Motie gratis wifi

Raadsvergadering
Agendapunt
28
Tekst
Ingediend door
CU, CDA
Woordvoerder
Wilco Mazier
Uitslag
Motie is ingetrokken