Motie

Motie Omgevingsvergunning

Raadsvergadering
Agendapunt
29
Tekst
Ingediend door
CDA, D66
Woordvoerder
Ida Stoevelaar-Zijlstra (2014-2018)
Uitslag
Motie is ingetrokken