Motie

Motie kwijtschelding afvalstoffenheffing

Raadsvergadering
Agendapunt
7
Tekst
Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Laurens de Kleine
Uitslag
Motie is ingetrokken