Motie

Motie onderzoeken theater door rekenkamer

Raadsvergadering
Agendapunt
7
Tekst
Ingediend door
CU, PvdA, GBHH, D66
Woordvoerder
Graddy Sondern
Uitslag
Motie is ingetrokken