Motie

Motie Internationale samenwerking en Europese subsidies

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst
Ingediend door
D66
Woordvoerder
Thijs Melkert
Uitslag
Motie is ingetrokken