Motie

Motie voorstel elektrische deelauto’s

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst
Ingediend door
GBHH
Woordvoerder
Bert Holleman
Uitslag
Motie is ingetrokken