Raadsbesluit

DEBAT over Sterk Bestuur in Gelderland

Raadsvergadering
Agendapunt
10
Tekst
Uitslag
Toelichting
Tijdens het debat zijn drie moties ingediend en is hier over gestemd. Het debat zelf heeft niet tot een besluitpunt geleid.