Raadsbesluit

Benoeming commissievoorzitters

Raadsvergadering
Agendapunt
9
Tekst
Uitslag
Aangenomen door geheime stemming
Toelichting
Het raadsbesluit is door middel van stembriefjes aangevuld met:
dhr. Aikema - voorzitter commissie Beleid Algemeen
dhr. Nijman- plaatsvervangend voorzitter commissie Beleid Algemeen