Raadsbesluit

Benoeming wethouders

Raadsvergadering
Agendapunt
11
Tekst
Uitslag
Aangenomen door geheime stemming
Toelichting