Raadslid

Christianne van der Wal-Zeggelink (2014-2018)

Partij
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Geslacht
v
Datum installatie
27-03-2014
Datum einde
15-05-2014
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
27-03-2014Windenergielocaties in relatie tot de OmgevingsvisieVoor
27-03-2014Amendement op Windenergielocaties in relatie tot de OmgevingsvisieTegen
27-03-2014Motie Windenergielocaties in relatie tot de OmgevingsvisieVoor
27-03-2014Amendement op Resultaat zienswijzeprocedure ontwerp-paracommerciele verordeningVoor
27-03-2014Resultaat zienswijzeprocedure ontwerp-paracommerciele verordeningVoor
27-03-2014Motie Resultaat zienswijzeprocedure ontwerp-paracommerciele verordeningVoor
27-03-2014Intrekken subsidieregeling aanleg vegetatiedaken particulierenVoor
27-03-2014Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Drielanden 2013Voor
27-03-2014Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2013-2014Voor
27-03-2014Verlenging looptijd beleidsregel Stimuleringsregeling Verenigingen van EigenarenTegen
27-03-2014Uitgangspuntennotitie transitie AWBZ-WMOVoor
27-03-2014Benoeming leden Raad van Toezicht RSGVoor
27-03-2014Voorlopige benoemingenVoor
27-03-2014BegrotingswijzigingenVoor
27-03-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
27-03-2014Ingekomen stukkenVoor
24-04-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
24-04-2014Ingekomen stukkenVoor
24-04-2014Installatie van raadsopvolgersVoor
24-04-2014Benoeming commissievoorzittersG
24-04-2014Actualisering externe veiligheidsbeleidVoor
24-04-2014Revu-jaarrekening 2013-1e begrotingswijziging 2014 en begroting 2015Voor
24-04-2014Sporttarieven 2014-2015Voor
24-04-2014Vaststellen bestemmingsplan Drielanden - Groene Zoom en hogere grenswaardenVoor
24-04-2014Aanpassingen subsidieverordening voor monumenten en verhuis-herinrichtingskostenVoor
24-04-2014Benoeming leden RKC Ermelo-HarderwijkVoor
24-04-2014WinkeltijdenverordeningVoor
24-04-2014Beschikbaarstellen bouwkrediet uitbreiding Het KompasVoor
24-04-2014BegrotingswijzigingenVoor
24-04-2014 Initiatiefvoorstel intrekken raadsbesluit 7 november 2014 winkelopening op zondagenTegen
15-05-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
15-05-2014Ingekomen stukkenVoor
15-05-2014Wijziging verordening rechtspositie wethouders raads en commissieledenVoor
15-05-2014Jaarstukken 2013 en Programmabegroting 2014 Regio Noord-VeluweVoor
15-05-2014BegrotingswijzigingenVoor
15-05-2014Benoeming wethoudersG
15-05-2014Benoeming raadsvolgersVoor