Raadslid

Gerwin te Pas

Partij
Harderwijk Anders (HA)
Geslacht
m
Datum installatie
09-01-2020
Datum einde
-
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
09-01-2020Nota GrondbeleidVoor
09-01-2020Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019-2022Voor
09-01-2020Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland Gemeente HarderwijkVoor
09-01-2020Stad als Podium en borgen binnenpodiumVoor
09-01-2020Maatschappelijke dienstovereenkomst beheer- en schade bestrijden terreinenVoor
09-01-2020Plan van Aanpak LaadpalenVoor
09-01-2020Integraal FietsbeleidVoor
09-01-2020Vaststelling bestemmingsplan Veegplan BuitengebiedVoor
09-01-2020Borgstelling Stichting SlingerbosVoor
09-01-2020Kredietaanvraag plankosten Waterfront 2020Voor
09-01-2020Kredietaanvraag Plankosten Drielanden 2020Voor
09-01-2020Kredietaanvraag Plankosten Lorentz III 2020Voor
09-01-2020plv voorzitter SamenlevingVoor
09-01-2020Amendement dekking bij actief grondbeleidTegen
09-01-2020Motie betaalbare huurwoningenTegen
09-01-2020Motie ‘Onderzoek maximale grondpositie’Voor
09-01-2020Motie kroonvolumeTegen
09-01-2020Motie Erfpacht in combinatie met startersleningVoor
30-01-2020Visie op bewindvoeringVoor
30-01-2020Nieuwbouw zwembad De SypelVoor
30-01-20206e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOGVoor
30-01-2020Kredietaanvraag reconstructie Vondellaan en Alberdingk ThijmlaanVoor
30-01-2020Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (RES)Voor
30-01-2020Verklaring van geen bedenkingen bouw appartementen De HarderVoor
30-01-2020Motie Pilot leegstaande winkelpandenVoor
20-02-2020Parkeren nabij ziekenhuis St. JansdalVoor
20-02-2020Amendement evaluatieVoor
20-02-2020Motie Haalbaarheidsgesprek parkeergarage WesteindeVoor
20-02-2020Uitgangspuntennota GGD NOG 2021Voor
20-02-2020Natuur- en wandelzone Lorentz IIVoor
20-02-2020Renovatie speel- en ontmoetingsplek VlierburgwegVoor
20-02-2020Motie voorstel elektrische deelauto’s (motie is ingetrokken)
20-02-2020Motie Historie Schietkamp Hierden, Barakken, oude Oostermheenweg en BoerenstrandjeVoor