logo

Welkom op Harderwijk.stemtzo.nl

Harderwijk.stemtzo is een onafhankelijk initiatief om meer inzicht te geven in de besluiten van de gemeenteraad. Op deze website vindt u een overzicht van het stemgedrag van gemeenteraad van Harderwijk.

Per raadsvergadering kunt u teruglezen welk lid voor of tegen welk voorstel heeft gestemd.

Debat over gebruik van loting voor huurhuizen

Is loting een geschikt instrument bij het toewijzen van huurhuizen in Harderwijk? Deze vraag stond centraal tijdens het debat in de raadsvergadering van 20 februari 2020 in Harderwijk. Er zou tijdens deze raadsvergadering ook gestemd worden over de huisvestingsverordening maar gezien het feit dat de stemming over een amendement op deze verordening tot stakende stemmen leidde, kon er niet over het voorstel worden gestemd.

Wel zijn er een aantal andere besluiten genomen tijdens deze vergadering zoals het besluit over parkeren nabij het ziekenhuis St. Jansdal en Natuur- en wandelzone Lorentz II. Deze en andere besluiten zijn nu na te lezen op harderwijk.stemtzo.nl.

Nota Grondbeleid

Tijdens de eerste raadsvergadering van 2020 is de nota grondbeleid vast gesteld. Tijdens de vaststelling zijn ook een aantal moties en een amendement ingediend.

Daarnaast werden er nog een aantal besluiten genomen. De stemmingen van deze raadsvergadering van 9 januari 2020 zijn nu na te kijken.

Debat over actief grondbeleid

Op de agenda van de raadsvergadering van 28 november 2019 stond een debat rondom de Nota Grondbeleid centraal. Tijdens dit debat werd stil gestaan bij de vraag of er een toetsingskader nodig was bij het voeren van actieve grondpolitiek. 

Ook zijn er tijdens deze vergadering een aantal besluiten genomen waaronder de scenario's voor een toekomstbestendige VNOG en de belastingsverordeningen 2020-2023.

Begroting voor komende 4 jaar is vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2019 is de begroting voor de komende 4 jaar weer vastgesteld. Zoals altijd waren er weer een aantal amendementen en moties waardoor elke politieke fractie bepaalde punten wat extra aandacht wilde geven.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere besluiten genomen die nu allemaal na te lezen zijn.

Erepenning aan Dim van Rhee uitgereikt

Tijdens de raadsvergadering van 19 september 2019 is de erepenning van de gemeente Harderwijk uitgereikt aan Dim van Rhee als blijk van waardering en erkenning voor het vele werk wat Dim heeft verricht binnen de Harderwijkse gemeenschap.

Daarnaast heeft de gemeenteraad ook nog gestemd over een aantal andere besluiten zoals bijvoorbeeld een motie over lachgas en over vuurwerkvrije zones.

Alle nieuwsberichten