Overzicht van de moties

Uitslag
Moties
Datum Uitslag Titel CUCDAHAVVDPvdAGBHHD66
2014-03-27VoorMotie Windenergielocaties in relatie tot de OmgevingsvisieVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegen
2014-03-27VoorMotie Resultaat zienswijzeprocedure ontwerp-paracommerciele verordeningVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-06-19VoorMotie duurzaamheid stationsomgevingVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-06-19VoorMotie fietsverbinding oost-west stationsgebiedVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-06-19VoorMotie behoud stationskapVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-06-19TegenMotie beleidsplan SDVTegenTegenTegenTegenTegenTegenTegenVoor
2014-07-10VoorMotie Toekomst sociale werkvoorzieningVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-07-10TegenMotie 8-I SportraadVoorTegenTegenVoorVoorTegenVoorTegen
2014-07-10TegenMotie 8-II StartersleningVoorTegenTegenVoorTegenVoorVoorVoor
2014-07-10VoorMotie 8-III Week van de eenzaamheid VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-07-10TegenMotie 10-I Informatievoorziening VoorVoorTegenTegenTegenTegenVoorTegen
2014-07-10VoorMotie 10-II Misbruik Persoonsgebonden Budget VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-10-09VoorMotie vreemd aan de orde StrandeilandVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegenTegen
2014-10-09TegenMotie gebouwde theatervoorzieningTegenTegenTegenTegenTegenVoorVoorVoor
2014-11-06VoorMotie toekomst Proson - ErmeloVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-11-06VoorEvenementenbeleidVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-11-06VoorGemeentelijke Sportparken Parkweg VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-11-06VoorNachtburgemeesterVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegenVoor
2014-11-06TegenInschrijving woningzoekende voor 18-jarigeTegenTegenTegenVoorTegenVoorTegenVoor
2014-11-06VoorActieve leefstijl ouderenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-11-06VoorStructureel Overleg Migrantenorganisaties (SOM)VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-11-06VoorVolwasseneducatieVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-11-06VoorMantelzorg-voucherVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorX
2014-11-27VoorVerordening jeugdhulp.nadere regelsXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-11-27TegenJeugdhulp WWB WMO klachtenXTegenTegenTegenTegenTegenTegenVoor
2014-11-27TegenJeugdhulp WWB WMO PrivacyXTegenTegenTegenTegenVoorTegenVoor
2014-11-27VoorEvaluatie decentralisatiesXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-11-27VoorInrichting parkeerterrein WC StadsweidenXVoorTegenVoorTegenVoorVoorVoor
2014-12-18VoorKleurrijke InitiatievenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2014-12-18Voor Andere locaties in overweging nemenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-01-08VoorVoortgangsrapportage vitale vakantieparkenVoorVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoor
2015-01-29TegenOnderzoek RKC naar theaterVoorVoorTegenTegenTegenVoorTegenTegen
2015-01-29TegenIntrekken voorstelTegenTegenTegenTegenTegenVoorTegenVoor
2015-01-29TegenIntrekken voorstelTegenTegenTegenTegenTegenTegenTegenVoor
2015-02-19VoorSterk bestuur in GelderlandVoorVoorVoorVoorVoorTegenTegenTegen
2015-02-19VoorZeewolde en de provinciegrensVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-02-19VoorBezinning toekomstVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-03-19Stakende stemmenMotie overzicht criteriaTegenVoorTegenTegenTegenVoorVoorVoor
2015-04-30TegenMotie parkeerproef (tweede indiening)XVoorTegenTegenTegenVoorTegenVoor
2015-05-21VoorOnderzoek naar energiekosten SypelVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-05-21TegenWerkgelegenheid hoogopgeleidenTegenTegenVoorTegenTegenVoorTegenVoor
2015-05-21TegenInformeren door middel van stoplichtlijstTegenTegenTegenVoorTegenTegenTegenTegen
2015-07-02TegenMotie aanplakzuilenTegenTegenVoorTegenTegenVoorVoorVoor
2015-07-02VoorMotie weekendschoolVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-07-02VoorMotie ThuishuisVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-07-02VoorMotie IMK 155VoorTegenVoorVoorVoorVoorTegenVoor
2015-07-02TegenMotie verharden KerkpadTegenTegenTegenTegenTegenTegenVoorTegen
2015-07-02TegenMotie bewegwijzering FietsrouteTegenTegenTegenTegenTegenVoorVoorTegen
2015-07-02VoorMotie budget SVnVoorTegenVoorVoorTegenVoorVoorVoor
2015-07-02VoorMotie fonds VVE vakantieparkenVoorVoorVoorVoorTegenTegenVoorTegen
2015-07-02VoorMotie (risico)subsidie bibliotheekVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-07-02VoorMotie ZorgdatVoorTegenVoorVoorVoorVoorTegenVoor
2015-07-02VoorMotie duurzaamheid sportverenigingenVoorVoorVoorVoorTegenVoorTegenVoor
2015-07-02VoorMotie toekomst strandeilandVoorVoorVoorVoorTegenVoorVoorVoor
2015-09-03TegenMotie DIVTegenTegenTegenTegenTegenTegenTegenVoor
2015-09-03VoorMotie overzicht vastgoedVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-09-03VoorMotie Evaluatie over 2 jaarVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-09-03VoorMotie rapportage realisatieVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-09-03TegenMotie inhoudelijke boodschapTegenTegenTegenTegenTegenVoorVoorVoor
2015-09-24VoorMotie toegankelijkheid strandeilandVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-09-24VoorMotie betrekken gemeenteraad bij azcVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-10-15TegenMotie kopen kunstwerkenXTegenVoorTegenTegenTegenVoorTegen
2015-10-15TegenMotie informatievoorziening WaterfrontXTegenVoorTegenTegenTegenVoorTegen
2015-11-12TegenMotie precarioheffing op ondergrondse kabels & leidingen labelen aan uitvoering van beleid in het sociaal domeinTegenTegenTegenTegenTegenTegenTegenVoor
2015-11-12VoorMotie doorstroming A28VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-11-12TegenMotie geluidsreductie A28TegenTegenTegenVoorTegenVoorTegenVoor
2015-11-12VoorMotie verminderde regeldrukVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-11-12VoorMotie laadpalen fietsVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-11-12TegenMotie showcase strandeilandTegenTegenTegenVoorTegenTegenTegenVoor
2015-11-12VoorMotie intercity statusVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2015-12-03TegenMotie precarioheffingXTegenTegenTegenTegenVoorTegenTegen
2015-12-03VoorMotie Monumentenstatus officiersmess Kranenburg-NoordXVoorTegenTegenVoorVoorVoorVoor
2015-12-03VoorMotie Monumentenstatus hekwerk Kranenburg-NoordXVoorTegenTegenVoorVoorVoorVoor
2016-01-07VoorMotie uitkeringsafwegingVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-01-07VoorMotie eigenaarschapVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-01-28VoorMotie relatie met Visie op andere binnenstadVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-01-28VoorMotie social returnVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-01-28VoorMotie lokale ondernemersVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorX
2016-02-18VoorGeluidsschermen A28 via provincieVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegenVoor
2016-03-17VoorMotie Extra geld Stad als Podium en TheaterXVoorVoorVoorTegenVoorVoorVoor
2016-03-17VoorMotie Stad als Podium fase 2XVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-03-17VoorMotie percentage gezinnen in AZCXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-04-21TegenMotie borden woonervenTegenTegenTegenTegenTegenVoorVoorTegen
2016-04-21Stakende stemmenMotie bewegwijzering parkeerplaatsen mindervalidenVoorTegenTegenTegenVoorVoorVoorVoor
2016-04-21VoorMotie mantelzorgersVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegenVoor
2016-04-21TegenMotie participatiebudget inzetten voor sociaal domeinTegenTegenTegenTegenTegenVoorTegenTegen
2016-04-21VoorMotie startnotitie voorleggen aan gemeenteraadVoorVoorVoorVoorTegenTegenVoorVoor
2016-04-21VoorMotie EHZ bij MeerinzichtVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-06-16TegenStimuleren sociaal ondernemerschapXTegenTegenTegenVoorVoorTegenTegen
2016-06-16TegenMotie Werkgelegenheid 50-plussersXTegenVoorTegenVoorVoorTegenTegen
2016-05-26VoorAmbulante handel WC DrielandenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-07-07TegenMotie startersoplossingXTegenTegenVoorTegenVoorVoorVoor
2016-07-07TegenMotie Harderwijks innovatiefondsXTegenTegenTegenTegenTegenTegenX
2016-07-07TegenMotie Fonds ontwikkeling binnenstadXTegenTegenTegenTegenTegenTegenX
2016-07-07VoorMotie Kwijtschelding bouwlegesXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-07-07VoorMotie eenmalige uitkeringXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-07-07TegenMotie fonds vakantieparkenXTegenTegenVoorTegenTegenVoorTegen
2016-07-07TegenMotie budget cultuurXTegenTegenVoorTegenTegenVoorTegen
2016-07-07TegenMotie onderzoek verlaging OZBXTegenTegenVoorVoorTegenVoorVoor
2016-07-07VoorMotie Preventie bewegen en zorgXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-07-07VoorMotie Korting afvalstortingXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-07-07VoorMotie Samenleving en routeXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-07-07TegenMotie GroenonderhoudXTegenTegenTegenTegenVoorVoorTegen
2016-07-07VoorMotie Parkeerplaatsen motoren in boulevardgebiedXVoorVoorVoorTegenTegenVoorVoor
2016-07-07TegenMotie Aantrekken landelijke winkelketensXTegenVoorTegenTegenTegenTegenTegen
2016-07-07TegenMotie Flexibele invulling binnenstadXVoorVoorTegenTegenTegenTegenTegen
2016-07-07VoorMotie gratis wifiXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-07-07TegenMotie proef koopzondagXTegenTegenVoorVoorVoorTegenVoor
2016-07-07TegenMotie JOGG op menuXTegenVoorTegenTegenTegenTegenTegen
2016-07-07VoorMotie OmgevingsvergunningXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-07-07VoorMotie ZwerfafvalXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-07-07TegenMotie VerkeersveiligheidXTegenTegenTegenVoorTegenVoorTegen
2016-09-29VoorMotie bronscheidingXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-09-29VoorMotie binnenstad en gestapelde bouwXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-09-29VoorMotie kwijtschelding afvalstoffenheffingXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-09-29TegenMotie betrekken inwonersXTegenTegenVoorTegenVoorVoorTegen
2016-09-29VoorMotie jacht- en passantenhavensXVoorVoorVoorVoorTegenTegenVoor
2016-09-29TegenMotie Vakantie-hospitaalschip Prins Willem-AlexanderXTegenTegenTegenTegenTegenVoorTegen
2016-10-27TegenMotie 2e uur betalen door ondernemersXVoorTegenTegenTegenTegenTegenTegen
2016-10-27TegenMotie 2 uur gratis parkeren om zaterdag en zondagXTegenTegenTegenVoorTegenTegenVoor
2016-11-10VoorMotie havenhoofdVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegen
2016-11-10TegenMotie kinderarmoedeTegenTegenTegenVoorTegenVoorTegenVoor
2016-11-10VoorMotie hanzespelenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-11-10VoorMotie flexibele woningbouwVoorVoorTegenVoorTegenVoorVoorVoor
2016-11-10VoorMotie verbreding a28 en geluidsschermenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-11-10VoorMotie zwerfafvalVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-11-10VoorMotie startupsVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-11-10VoorMotie digitale hubVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-11-10Stakende stemmenMotie led-verlichtingVoorTegenVoorVoorTegenTegenVoorTegen
2016-11-10VoorMotie Tiny housesVoorVoorTegenVoorVoorVoorTegenVoor
2016-11-10VoorMotie markthallenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-11-10VoorMotie markering stadsmuurVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegenVoor
2016-11-10VoorMotie aedVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-11-10Stakende stemmenMotie samen zijn we harderwijkVoorTegenVoorTegenVoorTegenVoorTegen
2016-12-08VoorMotie 'Strengere controle wet milieubeheer'XVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-02-02VoorMotie Tiny HousesVoorVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoor
2017-02-23VoorMotie Samenwerking buurtregio'sVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-02-23VoorMotie betrekken sociaal domeinVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-02-23VoorMotie Aanpassing openingstijden stadswinkelVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-02-23VoorMotie Auto-inbraken DrielandenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-03-23TegenMotie regenboogzebrapadXTegenTegenVoorVoorVoorTegenVoor
2017-04-20VoorMotie bootwrakken aan het WolderwijdVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-12-08TegenMotie ‘Samen zijn wij Harderwijk’ (vanuit vorige vergadering)XTegenVoorTegenVoorTegenVoorTegen
2016-12-08VoorMotie 'ledverlichting' (vanuit vorige vergadering)XVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2016-12-08VoorMotie 'Tijdelijke woningen voormalig Struikterrein'XVoorVoorTegenVoorTegenVoorVoor
2017-02-02VoorMotie Stad als podium uitwerking bibliotheek als theaterVoorVoorVoorVoorVoorTegenVoorVoor
2017-02-23VoorMotie Gebruik LED-verlichting in de openbare verlichtingVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-01TegenMotie communicatie stadscampingXTegenTegenVoorVoorTegenTegenVoor
2017-06-01VoorMotie herziening APVXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie Hanzedagen 2031VoorVoorTegenVoorTegenTegenVoorVoor
2017-06-22VoorMotie HittestressVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegenVoor
2017-06-22TegenMotie ArcheologiefondsTegenTegenTegenTegenTegenVoorTegenVoor
2017-06-22VoorMotie Startersoplossing woningmarktVoorVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22TegenMotie WerkervaringsplekkenTegenTegenTegenTegenTegenVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie Verruiming revolverend fondsVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie BurgerparticipatieVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22TegenMotie CultuurplatformTegenTegenVoorTegenTegenTegenTegenTegen
2017-06-22VoorMotie Collectieve lastendrukVoorTegenVoorVoorVoorTegenVoorVoor
2017-06-22VoorMotie Oplaadpunten elektrische auto’sTegenTegenVoorTegenVoorVoorTegenVoor
2017-06-22VoorMotie Reserves sociaal domeinVoorVoorVoorVoorVoorTegenVoorVoor
2017-06-22VoorMotie Digitale dienstverleningVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie JeugdhulpVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie met Domotica langer vertrouwd zelfstandig wonenVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie EHBO kit StrandeilandVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie GroenonderhoudVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie KeukentafelgesprekkenTegenTegenVoorTegenTegenVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie KinderarmoedeVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie Joods cultureel erfgoedVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorX
2017-06-22TegenMotie Notitie gratis parkeerbeleidTegenVoorTegenVoorTegenTegenTegenTegen
2017-06-22VoorMotie Uitbreiden niet-betaald parkerenTegenTegenVoorTegenVoorVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie Waterkunstgrasveld De MezenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie Onroerendezaakbelasting (OZB)VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22VoorOpknappen rotonde Burgemeester Van BoeijenpleinVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-06-22VoorMotie Regionale solidariteitVoorTegenVoorVoorTegenVoorVoorVoor
2017-09-14TegenMotie bestemming voormalige bibliotheekVoorTegenTegenVoorTegenVoorVoorVoor
2017-09-14VoorMotie Bevorderen sociale veiligheid en acceptatie LHBT leerlingenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-09-14TegenMotie van treurnisVoorTegenTegenTegenTegenVoorVoorVoor
2017-09-14VoorMotie onderzoeken theater door rekenkamerVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-09-14VoorMotie Academiestraat 5TegenVoorVoorTegenVoorTegenVoorTegen
2017-10-05Stakende stemmenMotie proef koopzondagenVoorTegenTegenVoorVoorVoorTegenVoor
2017-11-09VoorMotie veiliger samenlevingVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-11-09VoorMotie integraal parkeerbeleidVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-11-09VoorMotie Overlegorgaan BinnenstadVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-11-09VoorMotie regenbooggemeenteVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-11-09VoorMotie Harderwijk FM in Huis van de Stad VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-11-09TegenMotie Harderwijk aanmelden als proefgemeente legale wietteeltVoorTegenTegenVoorVoorVoorTegenVoor
2017-11-09VoorMotie Dementievriendelijke SamenlevingVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-11-09VoorMotie sociaal ondernemenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-11-09TegenMotie Transparante subsidiesTegenTegenTegenTegenTegenTegenVoorVoor
2017-11-09VoorMotie Fysiek TIP (Tourist Information Point)VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-11-09TegenMotie eenmalige uitkering VoorTegenTegenVoorTegenVoorVoorTegen
2017-11-09VoorMotie werkgelegenheid jongeren en 55 plussersVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-11-23VoorGroene en Grijze OpleveringXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2017-12-14TegenMotie afschaffen hondenbelastingXTegenTegenTegenVoorVoorTegenTegen
2017-12-14VoorMotie donkere plekken op fiets- en voetpadenXVoorVoorTegenVoorVoorVoorVoor
2017-11-09VoorMotie Communicatie gemeente HarderwijkVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-01-18VoorMotie Laadpalen elektrisch rijdenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-02-08VoorMotie overleg met UwoonVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-01-18VoorMotie Veilig ThuisVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-02-08TegenMotie ambtsbericht AfghanistanTegenTegenTegenVoorTegenVoorTegenTegen
2018-02-08TegenMotie kinderpardonTegenTegenTegenTegenTegenVoorTegenTegen
2018-03-08TegenVerlagen grondprijs voor sociale woningbouwXTegenTegenVoorTegenVoorVoorTegen
2018-03-08VoorMotie duurzaam loketXVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-03-08VoorMotie deelname operatie SteenbreekXVoorTegenVoorTegenVoorVoorVoor
2018-04-05VoorMotie elektrisch vaartuigVoorVoorVoorVoorVoorTegenVoorVoorVoor
2018-04-05VoorMotie koopzondagTegenVoorVoorVoorVoorTegenVoorTegenVoor
2018-04-25VoorMotie Inzameling binnenstad, hoog- en stapelbouw integraal te betrekken bij de VANGVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-05-24VoorMotie startersleningTegenVoorVoorTegenVoorTegenVoorVoorVoor
2018-05-24VoorMotie (Boven)woningen BinnenstadVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-05-24VoorMotie Dorps en landelijk bouwenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-05-24VoorMotie Woningsegment met een instapprijs tot 150.000 euroVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-05-24TegenMotie energietransitieTegenTegenVoorTegenVoorTegenVoorVoorVoor
2018-05-24VoorMotie Levensloopbestendig (ver)bouwenVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-05-24TegenMotie koopzondag volledig vrijgevenTegenTegenTegenTegenVoorTegenVoorTegenVoor
2018-07-12VoorMotie Verbeteren aantrekkelijkheid Bruggestraat – VijhestraatVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorXVoor
2018-07-12TegenMotie zitgelegenheid Oude StadhuisTegenVoorTegenTegenTegenTegenTegenXTegen
2018-07-12VoorMotie:Doe mee aan de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktoberVoorTegenVoorTegenVoorTegenVoorXVoor
2018-07-12VoorMotie Harderwijk ZoemtVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorXVoor
2018-07-12VoorMotie Publiek watertappunt stadhuis van HarderwijkTegenTegenVoorVoorVoorTegenVoorXVoor
2018-07-12VoorMotie Meer goed geoutilleerde openbare toiletten in HarderwijkVoorTegenVoorTegenTegenVoorVoorXVoor
2018-07-12VoorMotie bewegwijzering parkeergelegenheid WesteindeVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorXVoor
2018-09-13TegenMotie uitbreiden koopzondagTegenTegenTegenTegenVoorTegenVoorTegenVoor
2018-09-13VoorMotie overleg Havendam (Cafe de Liefde)VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegen
2018-09-13VoorMotie instellen Kindercollege HarderwijkVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-09-13VoorMotie Herbouwen LuttekepoortVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-10-04VoorMotie regenboogzebrapadVoorVoorVoorVoorVoorTegenVoorTegenVoor
2018-11-01VoorMotie Locatie Tiny housesVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-11-08VoorMotie Monitoring sociaal domeinVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-11-08VoorMotie Afschaffen precario belasting voor evenementenVoorVoorVoorVoorTegenVoorVoorVoorTegen
2018-11-08VoorMotie aanpakken fietsproblematiek uitgaans- recreatiegebied binnenstadVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-12-20VoorMotie Deelgebieden vergunningenbeleid binnenstadVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-12-20VoorMotie Verbetering verkeersveiligheid parkeerplaatsenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-12-20TegenMotie Boulevard autovrijTegenTegenTegenTegenVoorTegenVoorTegenVoor
2018-12-20VoorMotie Openbare laadpalen elektrische auto’sVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2018-12-20TegenMotie verkeersdrempelsTegenTegenTegenTegenVoorTegenTegenTegenTegen
2018-12-20VoorMoti Sanering asbesthoudende dakenVoorVoorTegenTegenVoorVoorVoorVoorVoor
2019-01-24VoorMotie ‘Versterking doorzichten gewijzigde bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg’VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-02-14VoorMotie drie ontwikkelplannenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-02-14VoorMotie Terugdringen wachtlijst zwemlesVoorVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-02-14VoorMotie ‘doelgroepenbad’VoorVoorTegenTegenVoorVoorVoorVoorVoor
2019-02-14TegenMotie 14+TegenTegenVoorTegenTegenVoorTegenTegenTegen
2019-02-14TegenMotie Exploitatie Zwembad de SypelTegenTegenVoorVoorTegenVoorTegenTegenTegen
2019-02-14VoorMotie duurzaamheidsparagraafTegenVoorVoorTegenTegenVoorVoorTegenVoor
2019-02-14VoorMotie Geluidsoverlast A28VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-03-14VoorMotie Verbod op oplaten feest- en wensballonnenVoorVoorVoorTegenVoorTegenVoorTegenVoor
2018-11-08VoorMotie BestaanszekerheidTegenVoorVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoor
2018-12-20TegenMotie Evaluatie parkeerbeleidVoorTegenTegenTegenVoorTegenVoorTegenVoor
2018-12-20VoorMotie Boetes in de bijstandVoorVoorVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoor
2018-12-20VoorMotie zomerkermis op zondagTegenTegenVoorVoorVoorTegenVoorTegenVoor
2019-01-24VoorMotie Nota ‘Meedoen moet kunnen’VoorVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-04-04VoorMotie Levensloopbestendige woningenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorX
2019-05-16VoorMotie Toegankelijkheid openbare toilettenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-05-16VoorMotie Vrijstelling sollicitatieplicht voor ouderenVoorVoorTegenTegenVoorVoorVoorTegenVoor
2019-05-16VoorMotie Internationale samenwerking en Europese subsidiesVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-03-14VoorMotie Taalachterstand bijstandsgerechtigdenTegenVoorTegenVoorTegenVoorVoorVoorTegen
2019-07-18VoorMotie Waterstof tot nadenkenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-07-18TegenMotie tegengaan vervoersarmoedeTegenTegenTegenTegenVoorVoorTegenTegenVoor
2019-07-18TegenMotie HarderwijkpasTegenTegenTegenTegenVoorVoorVoorTegenVoor
2019-07-18VoorMotie WandelzeepadVoorVoorVoorVoorTegenVoorTegenVoorTegen
2019-04-04VoorMotie Aanpak vuurwerkoverlastVoorVoorVoorTegenVoorVoorVoorVoorX
2019-04-04Stakende stemmenMotie Eindbalans Visie op een andere binnenstadVoorVoorTegenTegenVoorTegenVoorTegenX
2019-05-16VoorMotie keurmerk bewindvoeringVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-05-16VoorMotie SuïcidepreventieVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-05-16VoorMotie Huisvesting arbeidsmigrantenVoorVoorVoorVoorTegenVoorVoorVoorTegen
2019-05-16VoorMotie verhogen vaccinatiegraad bof-mazelen-rode hond (BMR)VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegenTegen
2019-07-18VoorMotie rolstoeltoegankelijkheid aanlegplaatsenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-07-18VoorMotie Groene legesVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-07-18VoorMotie Parkeren nav KadernotaVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegen
2019-06-06VoorMotie onderhoud raadzaal en verbetering openbaarheid vergaderingenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-07-18VoorMotie terugdringen verzuim domein sociaal meerinzichtVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-07-18TegenMotie Drijvend podiumTegenTegenTegenTegenVoorTegenVoorTegenTegen
2019-07-18VoorMotie regentonVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-07-18VoorMotie Johan Cruijff padVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-10-10VoorOnderzoek laden en lossenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-10-10VoorDuikteam HarderwijkVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-11-07TegenMotie autoluwe binnenstadVoorTegenTegenTegenVoorTegenVoorTegenVoor
2019-11-07VoorMotie cameratoezichtVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-11-07TegenMotie elke school een zonnepaneelTegenTegenTegenTegenTegenTegenVoorTegenTegen
2019-11-07VoorMotie geluidsoverlast FlevowegVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegen
2020-01-09TegenMotie betaalbare huurwoningenTegenTegenTegenTegenVoorVoorTegenTegenVoor
2020-01-09VoorMotie ‘Onderzoek maximale grondpositie’VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-01-09TegenMotie kroonvolumeTegenTegenTegenTegenVoorTegenTegenTegenVoor
2020-01-09VoorMotie Erfpacht in combinatie met startersleningVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-02-20VoorMotie Haalbaarheidsgesprek parkeergarage WesteindeVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorX
2020-02-20VoorMotie voorstel elektrische deelauto’sVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorX
2020-05-28VoorMotie militair karakter KranenburgVoorVoorVoorVoorTegenVoorVoorVoorTegen
2020-05-28VoorMotie KnarrenhofVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-05-28VoorMotie toekomstig financieel beheer grote bouw- en renovatieprojectenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-05-28VoorMotie Plaatsing geluidsschermen A28VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-02TegenDuurzaam inkopen IBORTegenTegenTegenTegenTegenTegenTegenTegenVoor
2020-07-02Voor Zwerfafval hotspotsVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-02Voor Meldpunt arbeidsmigrantenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-02Stakende stemmenVoorzieningen arbeidsmigrantenhuisvestingTegenVoorTegenVoorTegenTegenVoorVoorTegen
2020-07-02VoorDuurzaam inkopenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-02TegenPak de regie op duurzaamheidTegenTegenTegenTegenTegenTegenTegenTegenVoor
2020-07-02VoorAutodelenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-09VoorScholen en VANGVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-09VoorInvoeringsprogramma VANGVoorTegenTegenVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-07-18VoorMotie herstraten Oostermheenweg grens Mheenlanden tot BoerenstrandjeVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-07-18VoorMotie kwijtschelding gemeentelijke belastingen ZZP'ersVoorVoorVoorTegenVoorXVoorVoorVoor
2019-07-18VoorMotie intake voedselbankVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-07-18VoorMotie Duurzame Evenementen in KadernotaVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegenTegenVoor
2019-07-18VoorMotie Wijkgerichte aanpak Parkeren in KadernotaVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-09Voor Plasticafval verminderenVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-09VoorRegeling in het kader van VANGVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-09VoorProefperiode VANGVoorVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-09Voor Evaluatie afvalcoachVoorVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-07-18VoorMotie preventie ouderenmishandelingVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-07-18VoorMotie evenementenvergunningVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorTegenVoor
2019-09-19VoorMotie lachgasVoorVoorTegenVoorTegenVoorTegenVoorVoor
2019-09-19VoorMotie Harderwijk gastvrij voor iedereen.docxVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-09Voor Terugvordering sociaal domeinVoorVoorTegenTegenVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-09VoorVoorkom extra schulden dus geen boetes!VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-09VoorOnderzoek uitbreiding geweldsmiddelenVoorVoorVoorVoorTegenVoorTegenVoorVoor
2020-07-09VoorBodycamVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-09-10VoorOnderzoek Jeugdhulp RekenkamercommissieVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-09-10TegenRijksmiddelen WMO en JeugdzorgTegenTegenVoorTegenVoorTegenTegenTegenVoor
2020-10-01TegenHarder - Herontwikkeling Groot SypelVoorVoorTegenTegenVoorXTegenVoorVoor
2020-11-12Voor Ombuiging inkomstenVoorVoorVoorTegenVoorVoorVoorVoorVoor
2020-11-12VoorBomenfondsVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-11-12VoorUitbreidingsmogelijkheden HarderwijkVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-11-12VoorKoopzondagVoorVoorVoorVoorVoorTegenVoorTegenVoor
2020-12-03VoorMotie Eurovisie Songfestival.docxVoorVoorTegenTegenVoorVoorVoorXVoor
2021-01-07TegenMotie koppeling woningopgave en verlenging bestuursovereenkomst AZCTegenVoorTegenTegenVoorTegenTegenTegenTegen
2021-01-07Voor1 gezin 1 plan 1 regisseurVoorVoorTegenVoorVoorTegenVoorVoorVoor
2021-01-07VoorYes We CanVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2021-01-07VoorHarderwijk sluit aan bij Gemeente4GlobalGoalsVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2019-10-10TegenTerugdringen overlast van veilige landersTegenVoorTegenVoorTegenVoorTegenVoorTegen
2019-11-07VoorMotie armoedebeleidVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-01-30VoorMotie Pilot leegstaande winkelpandenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-02-20VoorMotie Historie Schietkamp Hierden, Barakken, oude Oostermheenweg en BoerenstrandjeVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorX
2020-05-28VoorMotie woonruimteverdelingsmonitorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-05-28VoorMotie opvang kwetsbare kinderen uit Griekse kampenVoorVoorVoorVoorVoorTegenVoorVoorVoor
2020-07-02VoorWatervertierVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-02VoorMeer bomen nuVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-02VoorVoorrang voor de fiets(er)VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-09Voor Uitwerking diftar en afvalstoffenheffing VANGVoorTegenTegenVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-07-09VoorInclusief Sinterklaasfeest in ons gastvrije HarderwijkTegenTegenVoorVoorVoorTegenVoorTegenVoor
2020-07-09TegenAlternatieve Motie Harderwijks SinterklaasfeestVoorVoorTegenTegenTegenVoorTegenVoorTegen
2020-07-09VoorFlexwoningenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-09-10VoorOverzicht verdringing begroting decentralisaties en rijkskortingenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-09-10Voor Wateroverlast in HarderweideVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-10-01VoorVerbindende gemeente in regierolVoorVoorVoorVoorVoorXVoorTegenVoor
2020-10-01VoorHoud de lijn vrijVoorVoorVoorVoorVoorXVoorVoorVoor
2020-11-12VoorBaanperspectief: van werk naar werkVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2020-11-12VoorDigitaal vergaderenVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2021-01-07VoorWoningbouwplan Kranenburg NoordVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2021-01-07VoorMotie giften in naturaVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor
2021-01-07VoorKaders stellen bij Inkoopstrategie JeugdhulpVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor